Maatschappelijke bijdragen

Wij streven er naar als bureau niet alleen aan onze klanten een meerwaarde te bieden maar ook activiteiten te ondersteunen die een meer algemeen belang dienen. Hieronder staan deze bijdragen genoemd.

e-Business: theorie en praktijk
Vanwege onze relatie met de ingenieursverenigingen KIVI en NIRIA hebben wij in 2001 voor de 5e maal het symposium mede gesponsord dat georganiseerd is door KIVI, NIRIA en de PostHTO. Dit symposium ging over "e-Business". 5 deskundigen hebben een beeld geschetst van de mogelijkheden en de bedreigingen. Daarnaast zijn 4 praktijkcases
gepresenteerd:

Er zijn nog enkele syllabi te verkrijgen. Kosten € 20, te bestellen via het reactieformulier.

Klanttevredenheid
Het
4e symposium (1999) dat we hebben gesponsord ging over "Klanttevredenheid, maak van uw klant een fan!".

Een verslag hierover kunt u op onze site lezen.

Hoe goed is beter?
Het 3e symposium (1998) ging over de ontwikkeling van het kwaliteitsdenken van de afgelopen 10 jaar en de toekomstige ontwikkelingen.

De deelnemers konden meedoen aan een enquête om hun eigen positie te bepalen op de ladder van excellentie volgens het model Nederlandse Kwaliteit van het INK.

De individuele resultaten van de enquête zijn aan de deelnemers gerapporteerd. Tevens zijn deze resultaten verwerkt tot een totaalbeeld per sector, Overheid, Industrie en Dienstverlening die u hier in kunt zien.  

Maatschappelijke effectiviteit woningcorporaties
Met partners voeren wij een onderzoek uit naar het aantoonbaar maken van de sociaal-maatschappelijke inspanningen  van woningcorporaties. Woningcorporaties die daarin geïnteresseerd zijn kunnen informatie opvragen via het reactieformulier.

Terug naar de homepage