Total Quality Management

Wanneer u in de literatuur op zoek gaat naar TQM zult u vaak een omschrijving tegenkomen als: "TQM is een managementaanpak van een organisatie toegespitst op kwaliteit". Deze aanpak is gebaseerd op de deelname van al de medewerkers in de organisatie en het streven naar succes op lange termijn door het tevreden stellen van de klant, de medewerkers van de organisatie en de samenleving".

Dit lijkt eenvoudig echter de praktijk wijst uit dat het niet zo eenvoudig is om kwaliteit te integreren in de organisatie. Vaak blijkt al bij het formuleren van een missie, met als integraal onderdeel kwaliteit, dat dit geen sinecure is. Om nog maar niet te spreken van het formuleren van kwaliteitgerichte doelstellingen en het uitdragen ervan in alle lagen van de organisatie.

De dienstverlening van WMA is erop gericht u te ondersteunen bij het in gang zetten en in gang houden van kwaliteitverbeterprocessen. Onze leidraad bij kwaliteitsverbetering is het Nederlandse Kwaliteitsmodel. Dit model heeft primair tot doel om organisaties beter in staat te stellen hun eigen bedrijfsvoering in het licht van TQM te beoordelen en te verbeteren. Het hanteren van dit model maakt dat het kwaliteitverbeterproces in uw organisatie beheersbaar wordt en blijft.

Terug naar de homepage