ISO-9000

ISO 9000 is voor onze relaties niet een keurslijf waar aan voldaan moet worden maar een middel om de bedrijfsprocessen te structureren en de bedrijfsprestaties te verbeteren. Het is dan ook een middel en geen doel op zich. We werken in de geest van de ISO-norm en het resultaat van onze inbreng is dan ook voor elke onderneming verschillend. Immers, we streven naar een organisatie die flexibel in kan spelen op de behoefte van haar klanten en aan die behoefte gaat voldoen tegen de laagste kosten.

We werken met ISO 9000 aan een organisatie die gedragen wordt door de medewerkers. De mensen binnen uw organisatie bepalen de kwaliteit die u levert. In onze aanpak staan dan ook de mensen centraal bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een systeem dat in de eerste plaats gericht is op het verbeteren van uw bedrijfsprestaties en vervolgens ook voldoet aan de ISO-norm. Deze wijze van werken creŽert een organisatie die zelfstandig gaat werken aan prestatieverbetering. Zo wordt een basis gelegd voor totale kwaliteitszorg: Gewoon je werk goed doen.

Terug naar de homepage